De Zorggroep aan de slag met robot Tessa


April 2020 - De Zorggroep is gestart met het gebruik van robot Tessa in de wijkverpleging. De eerste vijf Tessa’s zijn deze week in gebruik genomen. Zo worden er de komende maanden honderd Tessa’s ingezet in alle wijkverplegingsteams van De Zorggroep.

De Zorggroep en Tinybots hebben een selectietool ontwikkeld waarmee bekeken kan worden of Tessa in de situatie van de cliënt past. Tessa wordt ingezet bij een cliënt die zonder begeleiding moeite heeft met eten, drinken, medicatie, aan- en uitkleden, of persoonlijke verzorging, maar dit in principe fysiek wel kan. Deze cliënt heeft zorg nodig door een cognitieve beperking. Er is voor gekozen om juist in de huidige corona-situatie met behulp van de robot deze begeleiding te kunnen bieden op een manier die eenvoudig, prettig en veilig is. In deze tijd kan Tessa nog meer toegevoegde waarde bieden omdat cliënten niet meer naar dagbestedingen of eetpunten kunnen en er soms wat minder zorg langs komt.

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben Tinybots en De Zorggroep samen de ‘Tessa plug & play’ gemaakt. Deze Tessa is al helemaal klaar als ze uit de doos komt. Er hoeft geen installatie plaats te vinden. Daarnaast kunnen zorgverleners en mantelzorgers niet persoonlijk getraind worden in het gebruik van de robot. Om hen toch te ondersteunen hebben Tinybots en De Zorggroep een online training center gebouwd waar mantelzorgers en zorgverleners leren wat Tessa is en hoe je Tessa goed instelt om de cliënt te kunnen helpen om zelfstandig te kunnen leven.

De Zorggroep was al voor de crisis begonnen met het inzetten van de Tessa’s van Tinybots. Hierbij is op kleinere schaal aangetoond dat Tessa helpt bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Ook is het verkleinen van de eenzaamheid een belangrijk aspect. De Zorggroep geloofde in de impact van Tessa om zo doelmatige zorg te bieden en positieve gezondheid te ondersteunen. In samenwerking met Tinybots en met hulp van een subsidie van het RVO is dit project gestart.

Tessa is een sociaal robotje dat berichten uitspreekt, herinneren geeft, vragen stelt en muziek afspeelt. Dit wordt ingesteld door de mantelzorger en/of zorgverlener. Op deze manier biedt Tessa structuur en activeert ze de cliënt voor verschillende activiteiten. Zo kan de cliënt weer meer zelf. Tessa is een hulpmiddel, net als een rolstoel, maar dan voor cognitieve ondersteuning. Het robotje wordt inmiddels ingezet door meer dan 75 zorgaanbieders om zorg te kunnen bieden aan hun cliënten.