Voeding en Diëtetiek

Onze diëtisten helpen u bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.
 

Heeft u vragen?
088 - 6101964

Uw gewicht baart u zorgen, u bent te licht of te zwaar. Of u heeft een aandoening die een wijziging in uw eetpatroon noodzakelijk maakt. U sport intensief en heeft daarom behoefte aan een voedingsadvies. Uw baby is allergisch voor bepaalde voeding. Of u wilt een gezondere leefstijl. Voor al deze zaken kunt u onze diëtisten raadplegen.
 

De diëtist bekijkt samen met u welke wijzigingen in uw voedingspatroon nodig zijn. Hiervoor wordt in overleg met u een persoonlijk plan gemaakt. Onze diëtisten geven individueel advies, maar ook voorlichting in groepsverband, cursussen en themabijeenkomsten. Ook online-dieetbegeleiding behoort tot de mogelijkheden.
Al onze diëtisten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.


Begeleiding door de diëtist

De begeleiding door de diëtist bestaat uit een eerste gesprek en een vervolgbegeleiding op het spreekuur of in cursusverband. Op basis van het eerste gesprek stelt de diëtist een persoonlijk dieet voor u samen. De begeleiding is erop gericht om u te helpen zelfstandig met het dieet om te gaan. Een eerste bezoek duurt gemiddeld 45-60 minuten, een vervolgconsult 30 minuten.

Kosten en vergoedingen

  • Als u in een locatie van De Zorggroep woont met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) inclusief behandeling (onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde), wordt dieetadvies volledig vergoed.
  • Woont u in een locatie van De Zorggroep en is de huisarts uw behandelend arts, óf woont u thuis? Dan heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van drie uur diëtetiek per jaar. Na deze drie uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. De kosten voor de inzet van diëtetiek kunnen vallen onder het verplichte eigen risico. Hier leest u er meer over: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies
    We vragen daarbij specifiek uw aandacht voor de tekst onder ‘voorwaarden’.  
    Als de drie uur diëtetiek overschreden worden en u komt niet meer in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan overlegt de diëtiste met u of u de behandeling verder zelf wil betalen.
  • Heeft u geen verwijzing voor dieetadvies? Controleer dan zelf of uw verzekering dit vergoedt.

Op deze tarievenlijst vindt u een overzicht van de tarieven die De Zorggroep hanteert.Hoe maak ik een afspraak met een diëtist? 

  1. Bel naar 088 - 6101964
  2. Of stuur een e-mail naar clientsupport.expertise@dezorggroep.nl
  3. Een verwijzing is niet nodig

 

DIRECT AANVRAGEN