Transmuraal 
Palliatief Team


 

088 - 61 088 61

Het Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg bestaat uit een groep professionals, gespecialiseerd in de zorg voor palliatieve patiënten (en hun naasten) in en buiten het ziekenhuis. Bij dit team kunnen hulpverleners als verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, medisch specialisten of specialisten ouderengeneeskunde terecht met vragen over een patiënt in de palliatieve fase.


Hulp inschakelen van het TPT
Het Transmuraal Palliatief Team (TPT) kan alleen door een professionele hulpverlener worden ingeschakeld. Het TPT denkt mee over de zorgverlening, maar neemt die niet over. De hulpverlener kan bij het TPT terecht met vragen over de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook met zorgen en vragen op het gebied van psychosociale en spirituele hulpverlening. Het kan gaan over levensvragen, maar ook om concrete, praktische vragen zoals 'Hoe help ik de patiënt om te gaan met zijn ziekte?'

De hulpvragen komen in eerste instantie terecht bij een palliatief verpleegkundige: een vast gezicht binnen het TPT. Deze palliatief verpleegkundige inventariseert de actuele problemen en eventuele wensen voor de toekomst. Tijdens dit gesprek kunnen ook onderwerpen aan bod komen over de dood, de angst voor het einde en andere zorgen die er zijn. Ook worden vragen besproken over wanneer behandeling zinloos of zelfs schadelijk is. Het welzijn en comfort van de patiënt is en blijft het belangrijkste. Op basis van dit gesprek wordt overleg gevoerd met een van de artsen die betrokken is bij het TPT. Aansluitend wordt een advies geformuleerd en teruggekoppeld naar de hulpverlener. Dit advies is gebaseerd op landelijke richtlijnen. De hulpverlener bespreekt het advies vervolgens met de patiënt.

Afspraken en bereikbaarheid
Het Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 06-15414237.

Buiten deze dagen en uren wordt u met vragen die niet kunnen wachten doorgeschakeld naar het ANW-team Limburg/ Zuidoost-Brabant.

 

Meer over palliatieve zorg