Transmuraal 
Palliatief Team


 

088 - 61 088 61

De Limburgse Transmuraal Palliatieve Teams bestaan uit professionals die gespecialiseerd zijn in de zorg voor palliatieve patiënten (en hun naasten) in en buiten een ziekenhuis. Bij deze teams kunnen hulpverleners als verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde terecht met vragen over een patiënt in de palliatieve fase.


Hulp inschakelen van het TPT
Een Transmuraal Palliatief Team (TPT) kan alleen door een professionele hulpverlener worden ingeschakeld. Het TPT denkt dan mee over de zorgverlening, maar neemt die niet over. De hulpverlener kan bij het TPT terecht met vragen over de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook met zorgen en vragen op het gebied van psychosociale en spirituele hulpverlening. Het kan gaan over levensvragen, maar ook om concrete, praktische vragen zoals 'Hoe help ik de patiënt om te gaan met zijn ziekte?'

De hulpvragen komen in eerste instantie terecht bij een palliatief verpleegkundige: een vast gezicht binnen het TPT. Deze palliatief verpleegkundige inventariseert de actuele problemen en eventuele wensen voor de toekomst. Tijdens dit gesprek kunnen ook onderwerpen aan bod komen over de dood, de angst voor het einde en andere zorgen die er zijn. Ook worden vragen besproken over wanneer behandeling zinloos of zelfs schadelijk is. Het welzijn en comfort van de patiënt is en blijft het belangrijkste. Op basis van dit gesprek wordt overleg gevoerd met een van de artsen die betrokken is bij het TPT. Aansluitend wordt een advies geformuleerd en teruggekoppeld naar de hulpverlener. Dit advies is gebaseerd op landelijke richtlijnen. De hulpverlener bespreekt het advies vervolgens met de patiënt.

Afspraken en bereikbaarheid
Het Transmuraal Palliatief Team in Noord-Limburg is voor de hierboven genoemde professionals telefonisch op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 06 - 154 14 237.

Het Regionaal Adviesteam Palliatieve Zorg in Midden- en Zuid-Limburg is voor de hierboven genoemde professionals telefonisch 24/7 bereikbaar via 0900 - 7255 486 en verzorgt ook de consultatie tijdens de avond-, nacht- en weekend-uren voor het TPT Noord-Limburg. 

Bovendien kunnen professionals met vragen die niet kunnen wachten bellen met een landelijke consultatielijn: 088 - 605 1444.

 

Meer over palliatieve zorg