Revalidatie

Onze revalidatie richt zich op uw herstel, zodat u snel weer naar huis kunt.
 

       

Mogelijk bent u net in het ziekenhuis aan uw knie geopereerd, is uw heup na een ongelukkige val gebroken of moet u herstellen van een hersenbloeding. Er volgt dan een periode van revalidatie om alledaagse zaken zoals lopen of zelfstandig douchen opnieuw te leren. Deskundige medewerkers van onze gespecialiseerde revalidatieafdeling werken samen met u aan uw herstel. Het uiteindelijke doel is dat u thuis weer zelfstandig kunt wonen en leven.

De Zorggroep is gespecialiseerd in geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatie die rekening houdt met de specifieke zorgvraag en het herstelvermogen van ouderen. 

Therapie
Het revalidatieprogramma bestaat uit therapieën, zowel individueel als in groepsverband. Dat is hard werken; zowel aan uw lichamelijk herstel als aan uw geestelijk welbevinden. Onze medewerkers helpen u inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en eventuele beperkingen. U leert uw krachten te verdelen en uw activiteiten te plannen. Tijdens het revalidatieproces is het belangrijk om dagelijkse handelingen zo veel mogelijk zelf te doen en ermee te oefenen.

De rol van de mantelzorger
Revalideren doet u nooit alleen. Uw partner of mantelzorger heeft een actieve rol in het revalidatieproces. Bijvoorbeeld door samen met u te oefenen en mee te kijken bij de therapiemomenten. Onze professionals leren ook uw partner of mantelzorger hoe deze kan omgaan met de veranderde situatie.

Samenwerking met Adelante in Revalidatiekliniek Noord-Limburg
Revalidatiekliniek Noord-Limburg biedt revalidatiezorg voor volwassenen vanaf 18 jaar. Hier komt de kennis en kunde van De Zorggroep over revalidatiezorg voor ouderen samen met de kennis en kunde over de medisch specialistische revalidatiezorg van Adelante. Klik hier voor meer informatie over de revalidatiekliniek.

Video Revalidatiezorg voor ouderen

Logopedist

 Welzijnsmedewerker


 VerpleegkundigenDiëtiste

 


 Ergotherapeut

 Specialist Ouderengeneeskunde
Muziektherapeut

Psycholoog

Fysiotherapeut

Maatschappelijk werker


 

Behandelteam
Behandelplan
Nieuwsbrief Revalideren bij De Zorggroep
Interview met mevrouw Van Cruchten over haar revalidatietraject bij De Zorggroep
Animatiefilmpje Revalidatiezorg voor ouderen

Hoe vraag ik revalidatiezorg aan?

Uw behandelend arts (huisarts of specialist) bepaalt welke revalidatiezorg u nodig heeft. 
De arts regelt een aanvraag voor het revalidatiecentrum.  

Heeft u vragen over revalideren bij De Zorggroep? 
Bel dan met onze afdeling Zorgbemiddeling, telefoon 088 - 61 01 755 (bereikbaar tijdens kantooruren). 


Ankie van Schaik

manager GRZ-locaties


Waarom De Zorggroep?