Privacy Statement


 

Heeft u vragen?
088-61 088 61

Privacy Statement van De Zorggroep

De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen dan ook de hoekstenen van onze organisatie. Dit laat zich ook zien in ons privacy beleid. Als zorginstelling verwerken wij onder andere uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld cliënt bij ons bent of bij ons werkt. Maar ook als u via De Zorggroep meedoet aan (wetenschappelijk) onderzoek, contactpersoon bent van een cliënt of als u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens.


Wij hechten grote waarde aan uw privacy en zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In deze verklaring zullen wij u vertellen welke gegevens wij verwerken, waarom en hoe wij met die gegevens omgaan. Eveneens wijzen wij u daarbij op de rechten die u heeft. Voor meer informatie over het verwerken van uw gegevens bij een bezoek aan onze website kunt u ons cookiebeleid raadplegen.
Wij nemen als De Zorggroep geen besluiten voor cliënten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij zijn eveneens niet voornemens om dit te gaan doen. Wij verkopen als De  Zorggroep geen gegevens van cliënten aan derde(n) en wij hebben wederom geen voornemens om dit te gaan doen.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens of naar aanleiding van deze verklaring vragen heeft dan kunt u gerust met ons contact opnemen! Wij zijn te bereiken via het e-mailadres: functionaris.gegevensbescherming@dezorggroep.nl.

Meer over bescherming privacy

Privacy cliënten
Privacy contactpersonen/ vertegenwoordigers
Privacy medewerkers
Privacy vrijwilligers
Privacy bezoekers website
Privacy bezoekers publieke ruimtes