Personenalarmering

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Personenalarmering biedt uitkomst, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

U woont zelfstandig in uw eigen woning en dat wilt u graag blijven doen. Toch kunnen er onverwachte momenten voorvallen waarop u acuut hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld als u thuis bent gevallen, of als u plotseling duizelig wordt of ineens geen woord meer kunt uitbrengen. Dán wilt u de zekerheid dat u iemand kunt waarschuwen, zo snel mogelijk. Personenalarmering biedt deze veiligheid.

Met één druk op de knop van een halskoord, armband of alarmeringstoestel kunt u in en om het huis altijd hulp inschakelen als dat nodig is. Als u alarm slaat, komt uw oproep binnen bij de zorgcentrale. Daar wordt bekeken wie het beste naar u toe kan komen: uw eigen contactpersoon of een medische hulpdienst. 

Sociale Personenalarmering
Sociale Personenalarmering is voor iedereen beschikbaar. Als u een abonnement afsluit, dan geeft u een aantal contactpersonen door die de zorgcentrale voor u inschakelt bij een alarmoproep. Is het mogelijk dat uw buren, bekenden, familie of naasten een helpende hand bieden? Mocht de eerste contactpersoon niet bereikbaar zijn, dan wordt een tweede of zelfs een derde contactpersoon ingeschakeld. Indien de situatie hierom vraagt, zullen medische hulpdiensten worden ingeschakeld. Op die manier blijft u verzekerd van hulp als dat nodig is.

Aanvragen abonnement Sociale Personenalarmering

Professionele alarmopvolging
Bij Professionele Personenalarmering wordt bij een alarmoproep contact gezocht met een professional van Groene Kruis Thuiszorg. Om deze dienst te kunnen ontvangen, heeft u een indicatie voor wijkverpleging of een Wlz-indicatie nodig. Vanwege de druk op de wijkverpleging bieden we professionele alarmopvolging alleen aan cliënten die thuiszorg ontvangen van Groene Kruis Thuiszorg. De wijkverpleegkundige beoordeelt op basis van zijn/haar professionele standaarden of een dergelijke indicatie voor u van toepassing is.

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) via de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan is professionele alarmopvolging mogelijk mits er al zorg ingekocht wordt bij De Zorggroep. Is dit niet het geval, dan kan er met een Zvw-pgb geen professionele alarmopvolging aangevraagd worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice via 088 - 61 088 61.

Ontvangt u reeds zorg bij een andere zorgaanbieder? Bespreek uw situatie en wensen dan met uw eigen zorgaanbieder.

Hoe vraag ik Sociale Personenalarmering aan?

Vul online het formulier in op www.groenekruisleden.nl/alarmering

 

DIRECT AANVRAGEN