Palliatieve zorg

Bent u op zoek naar zorg bij u thuis? Groene Kruis Wijkverpleging staat dag en nacht voor u klaar.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 01 755

Als u te horen heeft gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en geconfronteerd wordt met de eindigheid van het leven, gaan u en uw naasten een verwarrende en moeilijke periode tegemoet. De wijkverpleegkundige van Groene Kruis Thuiszorg ondersteunt u in de palliatieve en terminale fase van uw leven en in uw eigen omgeving. We gaan in de terminale fase normaal gesproken uit van een levensverwachting van drie maanden. 
 

Palliatieve zorg heeft als doel de patiënt zo lang mogelijk een kwalitatief goed leven te geven over een zo lang mogelijke periode. Wij proberen om ongemakken te voorkomen en klachten te verlichten. Hierin staan de eigen wensen en keuzes van de patiënt voorop.

De (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van Groene Kruis Thuiszorg kunnen u ondersteunen bij het ziekteproces, overdag maar ook in de nacht. Niet alleen met de lichamelijke en persoonlijke verzorging, maar ook met de begeleiding, een luisterend oor en praktische adviezen. De mensen in de naaste omgeving krijgen ook de nodige aandacht waarbij ze ondersteund en ontlast worden in deze moeilijke dagen.

De Zorggroep is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Limburg en neemt hieraan actief deel. Dit netwerk streeft naar optimale kwaliteit van de zorgverlening.
 
Wijkteams
Wat kost palliatieve zorg?
Vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Zorglocaties
Terminale nachtzorg
Extra informatie

Hoe vraag ik wijkverpleging aan?

U kunt zelf wijkverpleging aanvragen. Ook uw huisarts, specialist, ziekenhuisverpleegkundige, mantelzorger of familielid kan deze zorg bij ons aanvragen. 

  1. Neem contact op met de afdeling Zorgbemiddeling.
  2. De huisarts of wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig
  3. De wijkverpleegkundige van Groene Kruis Wijkverpleging helpt u graag verder.

DIRECT AANVRAGEN Of bel naar: 088 - 61 01 755 (Bereikbaar tijdens kantooruren)

Aan het woord

"Hoewel Gemma een heftig ziekbed kende, is ze thuis, temidden van ons allemaal, overleden. Zonder de inspanning van het verpleegkundig team zou dit niet mogelijk zijn geweest. Het vervult ons allemaal met grote dankbaarheid."

Ben Wilders (54)

een jaar geleden is zijn vrouw Gemma overleden

Waarom De Zorggroep?