Maarten Wiggers de Vries nieuwe directeur EBC-GRZ


Mei 2020 - De raad van bestuur is verheugd te kunnen melden dat de heer drs. M.O. Wiggers de Vries (Maarten) is benoemd tot nieuwe directeur Expertise en Behandel Centrum (EBC) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).

Maarten Wiggers de Vries heeft een zeer brede ervaring in diverse lijnfuncties en toezichthoudende posities in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. Zijn laatste functie was Directeur Zorg bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft De Zorggroep met deze benoeming een ervaren, gedreven en verbindende directeur gevonden. In deze functie zal hij invulling geven aan de verdere doorontwikkeling van de sector EBC-GRZ en aan de realisatie van onze strategische ambities als grote regionale zorgaanbieder met een maatschappelijke opdracht. Maarten Wiggers de Vries zal starten op 1 juni. 

Maarten Wiggers de Vries over De Zorggroep: “Wat me enorm aanspreekt aan de visie van De Zorggroep is het denken in lokale toegevoegde waarde waarbij de cliënt zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen. En dit in nauwe samenwerking binnen de regionale zorgketen en het universitair kennisnetwerk ouderenzorg.”