Een klacht of compliment?

Wij horen graag uw mening!
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u graag had gezien? Blijf er niet mee zitten. We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan dan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.

Maar wij horen het natuurlijk ook graag als u tevreden bent of zelfs een compliment wilt geven. Dat kan onder meer door ons een beoordeling te geven via Zorgkaartnederland.nl.
  
Als u een klacht heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden om die klacht onder onze aandacht te brengen. Hieronder leest u welke mogelijkheden dat zijn. Of bekijk onze folder Heeft u een klacht? en de algemene folder over de Klachtenregeling van de onafhankelijke Klachtencommissie waar De Zorggroep bij is aangesloten.

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n)
Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris
Raad van bestuur
Bespreek uw klacht met de klachtencommissie
Geschillencommissie
Klacht in het kader van de Wet zorg en dwang (voor mensen met dementie)

 

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Vincent Pang, de klachtenfunctionaris van De Zorggroep.
U kunt bij hem terecht voor informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling.
Telefoon: 06 140 07 146
Mail: vincent.pang@dezorggroep.nl