IEP Venray

GemeenteVenray

Overloonseweg 6
5804 AV

VenrayIntegraal Expertisecentrum voor Psychogeriatrie (IEP): gezamenlijke expertise

Ouderen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum doorgaans kan bieden. In het IEP in Venray staat een team van medewerkers met ruime ervaring in de psychiatrie en geriatrie zij aan zij. Zij delen hun kennis op het gebied van crisisopvang en behandeling van complexe gedragsproblematiek.

Afdeling
Het IEP is een samenwerking tussen de zorgorganisaties Vincent van Gogh, Proteion en De Zorggroep met 2 afdelingen in Venray. Cliënten worden hier vanuit een crisissituatie opgenomen. Op deze kleinschalige afdelingen bieden we cliënten een intensieve persoonsgerichte behandeling, zorg en ondersteuning op basis van het Zorgprogramma D-ZEP (Dementie Zeer Ernstig Probleemgedrag). Het multidisciplinaire team besteedt de aandacht aan psychische, sociale, somatische en functionele problemen waarbij we, door middel van systematische gedragsobservaties en onderzoeken, de oorzaak van het probleemgedrag achterhalen. De daarop volgende behandeling sluit aan bij de leefwereld en individuele behoeften van cliënten en is gericht op het stabiliseren van het gedrag met als doel de terugkeer naar een veilige leefomgeving. Daarbij staat ook het behouden van (cognitieve) vaardigheden centraal.

Samen de kennis, samen de zorg!
Het vaste team van het IEP bestaat uit een klinisch geriater, arts-assistenten, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog, psycholoog, verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders, helpenden en activiteitenbegeleiders. Deze medewerkers werken dagelijks nauw samen en delen hun expertise. Het team hecht veel waarde aan de bijdrage die familieleden en naasten kunnen leveren aan de behandeling, het herstel en het welbevinden van de cliëntOp indicatie worden ook andere disciplines zoals maatschappelijk werker, fysio-/ergotherapeut en diëtist ingeschakeld.

Lees hier verder over de behandeling in IEP


Faciliteiten

Behandelruimtes

Gezamenlijke keuken

Grand café


Capaciteit

14


 
#
Hoe kom ik hiervoor in aanmerking?

Aanmelding voor IEP kan via uw huisarts of andere verwijzers, of via uw zorgteam (als u in een zorglocatie woont).

Neem hiervoor contact op met:
Zorgbemiddeling De Zorggroep, 088 - 61 01 755 (tijdens kantooruren)  of zorgbemiddelingintra@dezorggroep.nl
of
Aanmelding & Consultatie Vincent van Gogh, 0478 - 52 77 00 of aanmelden@vvgi.nl  

 DIRECT AANVRAGEN

 

Meer locaties in de buurt
Vincentiushof VenrayVincentiushof 1 - 12
Rooyhof VenrayJulianasingel 67