Hulp aan Huis

Groene Kruis Hulp aan Huis is professionele mantelzorg in de thuissituatie.
 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

U wilt het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Ook als uw gezondheid achteruit gaat en u meer begeleiding/ondersteuning nodig heeft. Weet u niet goed hoe u dit met de uw huidige zorgverleners en mantelzorg (partner/kinderen) kunt regelen? Dan kunnen de thuisondersteuners van Hulp aan Huis iets voor u betekenen!

 

Wij bieden u doorlopend begeleiding, ondersteuning, advies en aandacht. We werken met vaste gezichten, dat is wel zo vertrouwd en veilig. Uw wensen en de dingen waaraan u elke dag zo gewend bent, zijn zoveel mogelijk leidend in de dienstverlening.

Groene Kruis Hulp aan Huis biedt in de thuissituatie:

  • Gezelschap: samen tijd doorbrengen; een spelletje doen, wandelen, een luisterend oor bieden, kopje koffie/thee drinken, winkelen, op familiebezoek etc.
  • Praktische ondersteuning: hulp bij activiteiten in en om het huis om structuur aan te brengen. Denk aan samen licht huishoudelijk taken doen (was opvouwen, bed opmaken), dag en/of weekplanning samen maken, boodschappen doen, plannen en voorbereiden van de maaltijd, samen tuinieren, de partner/mantelzorg ontlasten zodat deze even tijd voor zichzelf heeft etc.
  • Persoonlijke verzorging: ondersteuning bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals hulp bij het opstaan en naar bed gaan, als tweede persoon de zorg ondersteunen en eten en drinken.

Hulp aan Huis biedt deze dienstverlening aan in het verlengde van onze wijkverpleging, thuisbegeleiding en dagbesteding.

Hulp aan Huis wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) waarbij De Zorggroep de coördinatie van zorg heeft. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan Hulp aan Huis worden ingezet als onderdeel van een indicatie voor begeleiding. Hulp aan Huis is geen aparte voorziening.

Wilt u meer informatie over Groene Kruis Hulp aan Huis, neem dan contact op met Carina Cuypers: 06-18 81 80 14 of mail naar hulpaanhuis@dezorggroep.nl

Hoe vraag ik Hulp aan Huis aan?

Hulp aan Huis wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast kan het als onderdeel van het Volledig Pakket Thuis (VPT) of het Modulair Pakket Thuis (MPT) worden ingezet.   

  1. Neem contact op met onze Klantenservice.

KLANTENSERVICE Of bel naar: 088 - 61 088 61