Ergotherapie

Als sommige dagelijkse handelingen niet meer zo makkelijk gaan.

Heeft u vragen?
088 - 610 1964

Als gevolg van een ziekte, handicap, verkeerde belasting of slijtage kan het uitvoeren van dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, koken en andere huishoudelijke taken niet of niet meer zo makkelijk gaan. Soms moet u handelingen opnieuw aanleren of op een aangepaste manier uitvoeren. De ergotherapeut helpt u daarbij.

De therapeut kijkt naar wat u kunt, zelf wilt doen en op welke manier dit het beste kan worden gedaan.  Als u een bepaalde handeling niet meer kunt uitvoeren, leert u deze weer opnieuw aan door middel van oefeningen onder begeleiding van de ergotherapeut. Als dat niet lukt, probeert u een andere manier van handelen aan te leren, bijvoorbeeld linkshandig werken in plaats van rechtshandig. Of zittend strijken in plaats van staand. Als dit ook niet lukt, adviseert de ergotherapeut u over het inzetten van praktische hulpmiddelen. Als u bijvoorbeeld buitenshuis niet meer kunt lopen, dan kan de ergotherapeut u leren omgaan met een scootmobiel. Ook kan de therapeut u helpen bij het aanvragen van voorzieningen via de zorgverzekering en/of de Wmo. 

De ergotherapeuten helpen bewoners van zorglocaties van De Zorggroep, maar ook thuiswonende mensen kunnen bij hen terecht. Ook worden mantelzorgers ondersteund met advies. Indien nodig sturen wij u verder naar andere disciplines zoals fysiotherapie of logopedie, zodat u de behandeling ontvangt die u nodig heeft. Kijk voor meer informatie bij de 'Aandachtsgebieden ergotherapie'.


Kosten en vergoedingen

 • Als u in een locatie van De Zorggroep woont met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) inclusief behandeling (onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde), wordt ergotherapie volledig vergoed.
 • Woont u in een locatie van De Zorggroep en is de huisarts uw behandelend arts, óf woont u thuis?
  Dan heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico. Hier leest u er meer over:  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie
  Als de tien uur ergotherapie overschreden worden en u komt niet meer in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan overlegt de ergotherapeut met u of u de behandeling verder zelf wil betalen. 

Op deze tarievenlijst vindt u een overzicht van de tarieven die De Zorggroep hanteert.


Aandachtsgebieden van ergotherapie zijn:

Zelfverzorging
Zitten, liggen en staan
Verplaatsingen
Voortbewegen
Voorkom vallen
Wonen
Huishouden
Arbeid
Ontspanning
Communicatie
Mantelzorg

Hoe vraag ik ergotherapie aan?  

 1. U heeft een verwijzing van uw huisarts, behandelend arts of specialist.
 2. U neemt contact op met de ergotherapeut bij u in de buurt.  
 3. Er wordt een kennismakingsafspraak gemaakt.
 4. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld.
 5. De afspraak voor uw eerste behandeling wordt gemaakt. 

 

DIRECT AANVRAGEN Of bel naar: 088 - 610 1964 

Op zoek naar een ergotherapeut van De Zorggroep?


Annelies Berkers


Patricia Bruijnaers


Jill Hendrickx


Karen Joosten


Ans Janssen


Kim Rommen


Suzanne Houwen


Nicole Althuizen


Charlotte de Boer


Yvonne van Duynhoven


Anja Schouten


Lieke Verstappen


Lonneke Emans


Daphne Kempen


Robin Frankes


Nadien Hellebrekers

 

Aan het woord

"Een paar jaar geleden is bij mij MS geconstateerd. Hierdoor was ik aldoor zo moe dat ik geen fut meer had voor leuke dingen. Ik voelde me steeds vaker depressief. De ergotherapeut heeft me geleerd mijn activiteiten te plannen en daarin afwisseling aan te brengen. Zo heb ik soms weer energie om ook leuke dingen te doen."

Petra Noten (36)

heeft MS en daardoor geen energie meer voor leuke dingen

Waarom De Zorggroep?

8.5

Wij worden gemiddeld met een 8.5 beoordeeld op ZorgkaartNederland