Eerstelijns Verblijf (ELV)

De Zorggroep heeft vier locaties waar u tijdelijk kunt verblijven met een indicatie voor Eerstelijns Verblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) staat voor tijdelijke zorg buitenshuis. U kunt van deze zorg gebruik maken als u om medische redenen tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij een tijdelijke achteruitgang van de gezondheid. De zorgvraag is dan zo omvangrijk dat verzorging thuis geen optie is.
Eerstelijns verblijf is kortdurend en gericht op spoedig herstel, waardoor u weer snel naar huis kunt.

Verwijzing

Met een verwijzing van uw huisarts of een specialist uit het ziekenhuis kunt u voor een periode van maximaal enkele weken herstellen in een van de ELV-kamers van De Zorggroep. In deze folder (klik hier) leest u meer over eerstelijns verblijf. 
Cliënten met een indicatie voor ELV hoog- en laagcomplexe zorg kunnen terecht in deze locaties:

Er is ook tijdelijk verblijf (ELV) mogelijk in de laatste levensfase, met de ELV-indicatie palliatieve terminale zorg. Bijvoorbeeld wanneer in de thuissituatie geen terminale zorg geboden kan worden. U kunt dan terecht in

Vergoeding

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast heeft u de keuze om vrijwillig een hoger eigen risico af te sluiten. De eerste zorgkosten betaalt u uit het bedrag van uw eigen risico. De rest van de zorgkosten krijgt u vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

In het ziekenhuis of door uw huisarts wordt een aanvraag geregeld.

Wilt u meer informatie over het Eerstelijns Verblijf?
Neem dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist. 

Informatie voor verwijzers