Wijkverpleging aanvragen in uw gemeente

Lijstweergave

Kaartweergave
Verpleging en verzorging

Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering. U kunt zelf wijkverpleging aanvragen. Ook uw huisarts, een specialist, wijkverpleegkundige, mantelzorger of familielid kan deze zorg bij ons aanvragen.

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid is meer en meer het startpunt van de zorg.
Heeft u vragen?


088 - 61 01 755