Gespecialiseerd
verpleegkundige


 


Bij De Zorggroep werken gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die met behulp van een aanvullende opleiding meer kennis en kunde hebben van de verschillende facetten van de gezondheidszorg.

Gespecialiseerd verpleegkundigen zijn bijvoorbeeld de wondspecialist, de specialist diabetes en astma, de stomaverpleegkundige, de COPD-specialist, de specialist kwaliteit en veiligheid, de verpleegkundige palliatieve zorg en onze specialist voor kwetsbare ouderen. Zij zijn er ook voor collega-zorgmedewerkers die extra kennis nodig hebben bij verpleegtechnische handelingen of bij pijnbestrijding bij een palliatieve cliënt.

Helpen en begeleiden
Gespecialiseerd verpleegkundigen geven niet alleen raad, maar helpen en begeleiden hen ook in het nemen van beslissingen over de te kiezen werkwijze. Zoals bij het werken met het wondprotocol, het op de juiste wijze aan- en uittrekken van steunkousen, het aanleren van zelfstandig insuline injecteren en in een palliatieve situatie als bij een cliënt thuis een morfinepompje moet worden aangesloten.

Juiste zorg
Met behulp van een gespecialiseerd verpleegkundige wordt er niet alleen doelmatig gewerkt, maar krijgt u als cliënt ook de juiste zorg aangeboden in uw eigen, veilige omgeving. De gespecialiseerd verpleegkundige is een aanvulling op een zorgteam: hij/ zij neemt geen zorg over, maar kan wel begeleiden naar het zelfstandig werken van een collega.