Familieparticipatie


 De rol van familie en mantelzorgers.


In onze zorg- en dienstverlening staat het welzijn van de bewoner voorop. Het is belangrijk dat hij/zij kan blijven doen wat hij/zij gewend is om te doen, samen met zijn partner, familie, vrienden en bekenden. Vaak hebben zij al een tijdje voor hem gezorgd. Na de verhuizing naar een woonvorm van De Zorggroep bespreken wij samen met de bewoner en zijn ‘netwerk’ wat de mogelijkheden zijn over de te geven zorg en aandacht. We bespreken hoe we kunnen samenwerken en wie wat doet. Ook vrijwilligers spelen daarbij een rol.

In de praktijk betekent dit, dat we zaken rondom de dagelijkse zorg en aandacht onderling voortdurend afstemmen. Dat gebeurt in een sfeer van openheid en vertrouwen. Er is aandacht voor ieders mogelijkheden en onmogelijkheden in de taakverdeling. Voor knelpunten zoeken we samen een oplossing. Zorgmedewerkers en behandelaars zijn hartelijk en gastvrij richting familie, vrienden en bekenden, zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen en zien hen als partner in de zorgverlening. En dát is waar het om draait: we zorgen er samen voor dat de bewoner de zorg en aandacht krijgt die hij nodig heeft.