Zorgvisie lichamelijk


 


Zorg voor mensen met een lichamelijke aandoening

Bij de zorg aan mensen met een lichamelijke aandoening willen wij als zorgverleners bereiken dat zij zich gelukkig voelen en ‘gezien’ als persoon. Medewerkers doen daarom hun uiterste best om de bewoner en zijn mantelzorger(s) goed te leren kennen, elke dag een beetje meer.

De zorg is kleinschalig georganiseerd. Dat betekent dat een team met vaste zorgmedewerkers en behandelaars voor een vaste groep bewoners zorgt. ‘Zorgen voor’ betekent wat ons betreft ‘aandacht geven’ en in gesprek zijn met de bewoner en zijn mantelzorger(s).

Het is de bedoeling dat de bewoner, zijn mantelzorger(s), medewerkers en vrijwilligers gezamenlijk invulling geven aan het leven in onze zorglocaties. Alles is er op gericht om de bewoner zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, zodat hij kan blijven doen wat ?hij gewend was om te doen.