Zorgvisie dementie en niet-aangeboren hersenletsel


 


Zorg voor mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Goede zorg aan mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel is gericht op het bevorderen van hun welbevinden. Hiermee bedoelen we dat iemand zich als persoon gekend voelt en een zo goed mogelijk leven kan leiden met de beperkingen die hij of zij heeft. Om dat te bereiken, sluiten wij als zorgverleners waar mogelijk aan op de manier van leven en de voorkeuren van elke bewoner.

Zorg aan mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel is in het merendeel van onze locaties kleinschalig georganiseerd, in een overzichtelijke, huiselijke en herkenbare omgeving. De bewoners vormen met elkaar een woongroep en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. Een klein team met vaste medewerkers ondersteunt de bewoners en hun mantelzorger(s) daarbij. Dat gebeurt altijd vanuit de gedachte dat onze ondersteuning mensen met dementie en mensen met niet-aangeboren hersenletsel in staat stelt, hun eigen leven te blijven leiden en te doen wat zij gewend waren om te doen.