De Zorggroep en Caresq hebben tijdens de onderhandelingen over de zorgcontracten voor 2020 geen afspraken kunnen maken over een tarief dat op zijn minst kostendekkend is voor de zorg die De Zorggroep verleent. Daarom is besloten dat er geen contract met Caresq wordt afgesloten voor 2020. Dit geldt voor cliënten die wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijfzorg ontvangen.

Caresq verzorgt de zorginkoop voor de zorgverzekeringen van Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae.

Alle cliënten die momenteel zorg ontvangen van De Zorggroep en verzekerd zijn bij één van de verzekeringen van Caresq, worden per brief en telefonisch over deze ontwikkeling geïnformeerd.

Aan deze cliënten wordt geadviseerd om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar als zij zorg willen blijven ontvangen van De Zorggroep. Deze cliënten kunnen ook overstappen naar een andere zorgaanbieder.

Mochten cliënten besluiten om verzekerd te blijven bij Caresq en zorg te ontvangen van De Zorggroep, dan is dat mogelijk. In dit geval stuurt De Zorggroep facturen naar de cliënt die gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Echter, de zorgverzekeraar vergoedt niet het volledige bedrag, wat betekent dat de cliënt een eigen bijdrage zal moeten betalen.

Voor de cliënten die bij een andere zorgverzekeraar zijn verzekerd, zijn er geen gevolgen.

Mocht u vragen hebben over wat dit voor u betekent, dan kunt u contact opnemen via: 088-6101755 (afdeling Zorgbemiddeling).