De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor ondertekenen strategische samenwerking

Juni 2024 - Op maandag 24 juni 2024 hebben De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend om innovatieve woonbegeleidingsconcepten in de langdurige ouderenzorg te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op het concept ‘GeWoon Thuis’. Dit omvat een uitgebreide nieuwe werkwijze in wonen, welzijn en zorg. Het doel van dit concept is om mensen langer, goed thuis te laten wonen en ervoor te zorgen dat mensen ‘wonen als thuis’ als het thuis niet meer gaat. De basis ligt in de uitgangspunten van Positieve Gezondheid met volop aandacht voor preventie, welzijn en een betekenisvol leven. 

‘GeWoon Thuis’: nieuwe werkwijze in de ouderenzorg 
Marc van Ooijen, bestuurder De Zorggroep: “De zorgvraag verdubbelt tussen 2020 en 2040, terwijl het aantal professionele medewerkers hooguit gelijk blijft. Om ons hierop voor te bereiden moeten we anders denken en anders doen. Deze transformatie is te groot om alleen te doen. We zijn dan ook erg blij met de steun van VGZ.”  

Met ‘GeWoon Thuis’ zet De Zorggroep stevig in op een nieuw, integraal woonbegeleidingsconcept dat uitgaat van het principe dat iedereen ‘thuis’ woont. Verhuizen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Als een beschermde woonomgeving toch nodig is, wordt ervoor gezorgd dat mensen zich ook daar thuis voelen en hun eigen leven kunnen leiden zoals ze gewend zijn, met mensen om hen heen die er daarvoor ook waren. De contacten met het informele netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers en buren worden gestimuleerd, gewaardeerd en georganiseerd en er wordt vanuit gelijkwaardigheid met hen samengewerkt. Waar mogelijk en helpend worden hulpmiddelen zoals technologie ingezet. 

Gezamenlijke ambitie 
Met de strategische samenwerking onderschrijven De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor hun ambitie om de langdurige ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Het ‘GeWoon Thuis’ concept wordt binnen twee jaar doorontwikkeld. Hans van Noorden, Directeur Langdurige Zorg VGZ Zorgkantoor: “We ervaren een aantal uitdagingen in de ouderenzorg. En met De Zorgroep hebben we elkaar daarin goed gevonden. We willen de innovaties die met ‘GeWoon Thuis’ worden ontwikkeld ook graag delen met andere zorgaanbieders.” 

Voor meer informatie, bekijk de video: