Verpleging en verzorging

Deze zorg wordt vergoed door uw zorgverzekering. U kunt zelf wijkverpleging aanvragen. Ook uw huisarts, een specialist, wijkverpleegkundige, mantelzorger of familielid kan deze zorg bij ons aanvragen.

Cliënttevredenheid

Cliënttevredenheid is meer en meer het startpunt van de zorg.