Vrijwilligers palliatieve terminale zorg

Zij zijn er voor u en uw naasten.
 

Heeft u vragen?
06 - 443 49 810 

VPTZ-vrijwilligers zijn specifiek actief in de laatste fase van een mensenleven. Zij doen een heleboel, maar geven geen medische zorg. Ze brengen rust in de hectiek die er soms is en bieden een luisterend oor en geven emotionele ondersteuning. Deze vrijwilligers zijn er voor de professional die vooral bezig is met zorg verlenen, maar ook voor de mantelzorger die overloopt. En natuurlijk voor de terminale cliënt. De VPTZ-vrijwilliger kijkt dan vooral naar wie de cliënt is en wat hij nodig heeft.
 

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Verzorgen van een naaste in de terminale periode is zwaar, ook met professionele hulp. Vrijwilligers kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Niet alleen aan de stervende cliënt, maar ook aan mantelzorgers. Zodat een mantelzorger bijvoorbeeld even op adem kan komen. Er zijn voor een ander in de laatste levensfase: daar staan VPTZ-vrijwilligers voor.

VPTZ-vrijwilligers kunnen mantelzorgtaken overnemen. Weten dat een opgeleid iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook bieden de vrijwilligers een luisterend oor en geven emotionele ondersteuning. Daar zijn voor cliënt en naasten geen kosten aan verbonden.

Vrijwilligers inschakelen? Maak vrijblijvend een afspraak met de coördinator van de organisatie bij u in de buurt. Samen wordt bekeken hoe vaak en wanneer er hulp nodig is en geboden kan worden.

VPTZ Midden-Limburg:                    06-44349810

Wilt u meer weten of vrijwilliger palliatieve terminale zorg worden? In deze folder staat meer informatie. Of kijk eens op www.vptz.nl en/ of www.vptzmiddenlimburg.nl.