Vriend worden

 
 

 
 

Ja, ik word donateur van Vrienden van De Zorggroep! Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van De Zorggroep tot wederopzegging het donateursgeld via een automatisch incasso van mijn rekening af te schrijven.

 

Als vriend ontvangt u vier keer per jaar via e-mail een nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de activiteiten die mede dankzij uw bijdrage gerealiseerd kunnen worden. 

Datum
Aanhef
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Geboortedatum
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
IBAN rekening
Ik machtig Stichting Vrienden van De Zorggroep tot een automatische afschrijving van:
Bedrag eenmalige donatie