Fijn Thoes - Volledig Pakket Thuis

Zo lang als kan vertrouwd thuis!
 

Heeft u vragen?
088 - 61 00 040

Uw zorgbehoefte is zodanig dat u een indicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). U wilt wel graag thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving en dit is ook verantwoord. Misschien is Fijn Thoes (VPT) dan iets voor u. U krijgt dan alle zorg die u ook bij verblijf in een zorglocatie zou krijgen, maar dan bij u thuis. 

Welke zorg bieden wij binnen Fijn Thoes?
Afhankelijk van uw situatie kan het pakket bestaan uit:

 • Verzorging en verpleging
 • Begeleiding en activiteiten
 • Hulp bij poetsen
 • Hulp bij maaltijden
 • Logeren (bijv. om de mantelzorger te ontlasten)
 • Maatwerkoplossingen zoals inzet van alarmering

Wat is standaard inbegrepen?

 • Ondersteuning mantelzorgers
 • Vast aanspreekpunt
 • Alarmering

Wat valt niet binnen Fijn Thoes?

 • Huisartsenzorg en geneesmiddelen. Voor deze zorg behoudt u uw zorgverzekering;
 • Tandheelkundige zorg (valt onder zorgverzekering);
 • Individueel aangepaste hulpmiddelen thuis en rolstoelen. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente;
 • Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Voor deze zorg kunt u bij de zorgverzekering terecht;
 • Woningonderhoud / reparaties aan de woning / woonlasten.

Kosten
Voor het Fijn Thoes-pakket betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Op de website www.hetcak.nl kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen.

Meer informatie over Fijn Thoes (VPT)

Neem contact op via 088 - 61 00 040