De raad van toezicht heeft de heer Wim Corsten benoemd als nieuwe bestuursvoorzitter van De Zorggroep.

Hij gaat op 1 september parttime aan de slag en zal deze functie naar verwachting zes tot negen maanden vervullen. In die periode moet duidelijk worden hoe de topstructuur van De Zorggroep er uit komt te zien, waarna een nieuwe raad van bestuur benoemd kan worden.

Wim Corsten (67) heeft meer dan 30 jaar bestuurlijke ervaring in de zorgsector. Zo was hij gedurende de laatste 11 jaar van zijn bestuurlijke loopbaan werkzaam als voorzitter van de raad van bestuur van Zorgorganisatie Thebe. De afgelopen 5 jaar is hij bij de zorg betrokken gebleven door adviesopdrachten, die hij in de zorgsector heeft uitgevoerd en door diverse toezichthoudende functies, onder andere als voorzitter van de raad van toezicht van GGZ Oost-Brabant.


Afscheid Wouter van Soest
De raad van toezicht heeft voor een tijdelijke benoeming gekozen vanwege het vertrek van onze huidige bestuursvoorzitter Wouter van Soest en heeft zo voldoende tijd om zich te beraden over een vaste opvolger. Hij maakt namelijk op 1 oktober de overstap naar Actiz als directeur, de brancheorganisatie van de zorgsector in Nederland. Wouter van Soest laat  een stevig fundament onder De Zorggroep achter en heeft er alle vertrouwen in dat de ingezette ontwikkelingen goed kunnen worden afgerond.