Synergie op de werkvloer


15 februari 2023 - In september vorig jaar openden De Zorggroep en Adelante de deuren van Revalidatiekliniek Noord Limburg (RNL). Hier brengen ergotherapeuten Fleur Augustinus (rechts op de foto) en Connie Verhaegh de kennis en kunde samen van twee organisaties: de medisch specialistische revalidatiezorg (MSR) van Adelante en de revalidatiezorg voor ouderen (GRZ) van De Zorggroep.

Connie is ergotherapeut bij Adelante, gespecialiseerd in MSR. Zij vormt een team met Fleur, werkzaam bij De Zorggroep in GRZ. Beiden voelen zich op hun plek in Tegelen. Connie: “Door het kleinschalige karakter en de korte lijnen kunnen we snel hulp verlenen.” Fleur: “Nieuwe ideeën worden snel opgepakt en geïmplementeerd.”

Gezamenlijke behandeling“We kiezen bewust om cliënten samen te behandelen. Omdat er elke dag één van ons aanwezig is, bieden we intensieve zorg en schakelen we snel. Dat is nodig als een patiënt snel vooruitgaat of er nieuwe opnames zijn”, zegt Connie. Fleur: “Aan de buitenkant is niet te zien of iemand een MSR- of GRZ-revalidant is. Vaak zijn MSR-cliënten jonger, werken zij nog en stellen zij hogere doelen voor zichzelf. Hun motivatie heeft een positieve invloed op het herstel van GRZ-cliënten.”

Samenbrengen expertiseFleur: “Ik merk dat revalidanten onze flexibele aanpak en de behandeling door twee therapeuten prettig vinden. Inhoudelijk zitten Connie en ik gelukkig goed op één lijn. Cliënten hebben vaak niet door dat we van twee organisaties komen!” Connie: “Juist door onze verschillende achtergrond kunnen we nét het accent leggen dat nodig is voor een doorbraak. Fleur heeft meer ervaring met prikkelverwerking en woninginventarisaties en -advies. En ik weer met testen en groepstherapie. Dat laatste is bijvoorbeeld niet gebruikelijk binnen GRZ, maar wél een interessante toepassing voor deze groep. Zo leren Fleur en ik van elkaar én profiteren revalidanten van deze samenwerking!”

Meer weten? Klik hier voor de pagina van Revalidatiekliniek Noord-Limburg