Stichting Vrienden van De Zorggroep


Bestuursleden van de
Stichting Vrienden van De Zorggroep
 


Bestuursleden Stichting Vrienden van De Zorggroep

De samenstelling van het bestuur van de stichting op 1 augustus 2018 was als volgt:

 De heer M.J.M. Reijnen                      voorzitter
 De heer P.J.R.M. Vos                        lid
 De heer M. van Ooijen                     lid
 De heer F. Rijnders                          lid


De Stichting Vrienden van De Zorggroep is aangesloten bij het Instituut voor Fondsenwerving (IF) en is een ANBI-instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en belastingvoordelen heeft bij erven en schenken.