Start nieuwbouw Magnoliahof


September 2020 - Donderdag 10 september hebben twee bewoners van zorglocatie De Beerendonck het officiële startsein gegeven voor de bouw van Magnoliahof, een nieuwe zorglocatie van De Zorggroep in het Auxiliatrixpark in Venlo. Zij hielpen een handje mee met het storten van beton voor de fundering. Magnoliahof wordt grotendeels de vervangende huisvesting voor de bewoners van zorglocatie De Beerendonck in Venlo, die volledig gerenoveerd zal worden. Naar verwachting wordt Magnoliahof eind augustus 2021 opgeleverd.

De nieuwe locatie bestaat uit acht woningen met in totaal 80 zorgstudio’s: 20 voor mensen met dementie en 60 voor mensen met een lichamelijke aandoening. Teammanager Winnie Driessen: “Magnoliahof wordt een mooie en moderne woon- en werkomgeving in het groen, waar we heel trots op zijn. Bewoners wonen er zelfstandig, in een beschermde omgeving waar ze zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze gewend waren, met ondersteuning door zorgmedewerkers, behandelaars, familie en vrijwilligers.”

Het bouwteam bestaat uit Willems Bouwbedrijf BV uit Venlo, Van Tilburg Energie Design uit Horst en Energa uit Venlo. BLM Wegenbouw heeft het terrein bouwrijp gemaakt. Het ontwerp is van Wauben Architects uit Geleen, dat hiervoor vanaf het begin nauw heeft samengewerkt met de partners in het bouwteam, op basis van de functionele eisen van De Zorggroep. Ook Zorggroep-medewerkers hebben inspraak gehad in het ontwerp; zij hebben vanuit hun praktijkervaring naar de plannen gekeken en commentaar gegeven. Deze co-creatie heeft geleid tot een optimaal ontwerp. 

In elke woning zijn 10 zorgstudio’s, die bestaan uit een zitgedeelte met keukenblok, een slaapgedeelte en een badkamer. De bewoners van deze 10 zorgstudio’s kunnen gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer (buurtruimte) en binnentuin. Per twee woongroepen is er een leefkeuken, waar dagelijks vers gekookt wordt. Bewoners die dat willen, kunnen een handje meehelpen met de voorbereidingen.

Na de verhuizing, die is voorzien in september 2021, wordt De Beerendonck gerenoveerd, aangezien deze locatie niet meer voldoet aan de eisen die De Zorggroep stelt aan goed wonen en werken. Zo’n renovatie kan alleen als een gebouw leeg is. Daarom is besloten om eerst deze nieuwe locatie te bouwen, waar de meeste bewoners van De Beerendonck naar toe verhuizen.