Bijzonder samenwerkingsproject in de Ruysdonck van start


Juli 2022 - De Zorggroep en Woonwenz zijn samen met enkele andere partners een pilot gestart in seniorencomplex Ruysdonck in Blerick, met als doel dat de bewoners zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen. Om dat voor elkaar te krijgen worden de zorg en ondersteuning die de bewoners thuis krijgen, slimmer georganiseerd. Ook komen er enkele jongeren in het gebouw wonen die tegen een gereduceerde huurprijs de senioren helpen met kleine klusjes en het organiseren van activiteiten. Afgelopen donderdag vond de startbijeenkomst plaats in ontmoetingsruimte, ‘De Hoeskamer’.

AchtergrondSeniorencomplex Ruysdonck van woningcorporatie Woonwenz telt 123 huurappartementen. Hoewel de bewoners nog allemaal zelfstandig wonen, is de gemiddelde leeftijd erg hoog. Vrijwel alle bewoners ontvangen zorg aan huis of een andere vorm van ondersteuning aan huis. Daarnaast wordt veel gebruik gemaakt van de ondersteuning van een actieve groep vrijwilligers, deels woonachtig in de Ruysdonck. Deze vrijwilligers steken veel tijd in het organiseren van activiteiten. Ook verzorgen zij iedere donderdag een uitgebreide warme maaltijd. De vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de bewoners van de Ruysdonck en spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van eenzaamheid. De continuïteit van deze activiteiten komt echter in gevaar, omdat de groep vrijwilligers steeds kleiner wordt en het moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden. Tegelijkertijd wordt de gemiddelde leeftijd in de Ruysdonk steeds hoger en komen er steeds meer zorgverleners over de vloer.  

Vitale gemeenschapWoonwenz en De Zorggroep hebben daarom het initiatief genomen om samen met bewoners en vrijwilligers tot een vitale gemeenschap in de Ruysdonck te komen. Een gemeenschap waar mensen zelfredzaam zijn, aandacht hebben voor elkaar en elkaar helpen. Op die manier kunnen de bewoners tot op hoge leeftijd veilig en zelfstandig thuis wonen, met vraaggestuurde hulp als dat nodig en wenselijk is. Woonwenz en De Zorggroep werken in het project nauw samen met TZorg en Incluzio. De samenwerkingspartners hebben voor een tweesporenbeleid gekozen om te komen tot de gewenste vitale gemeenschap.

Jong en oudWoonwenz heeft het initiatief genomen om vijf jongeren vanaf 18 jaar te zoeken, die het leuk vinden om de vrijwilligers te ondersteunen en de oudere bewoners te helpen met kleine klusjes en advies. Denk bijvoorbeeld aan hulp met de computer, ondersteuning met de boodschappen of het ophangen van een schilderij. Maar ook aan een gezellig praatje of het organiseren van activiteiten waarbij de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. In ruil voor een paar uurtjes hulp per week mag de jongere met flinke korting enkele jaren een appartement in de Ruysdonck huren. Zo slaat de corporatie twee vliegen in één klap. Jongeren krijgen de mogelijkheid zonder wachttijd een goedkope woning te huren en ouderen krijgen net dat beetje extra hulp en ondersteuning. De jongeren worden de komende tijd via een selectieprocedure geworven. Ook de bewoners en vrijwilligers hebben hierin een stem. Zo wordt gekeken of er een goede match is met de huidige bewoners.

Zorg in de RuysdonckNaast het initiatief met de jongeren willen de partijen ook de professionele zorg, welzijn en ondersteuning slimmer organiseren. Gecoördineerd door een vast team dat dagelijks aanwezig is in de Ruysdonck. Bewoners kunnen hier terecht met hun (ondersteunings)vragen. Door goed te kijken naar de behoeften van een bewoner en daar de zorg en ondersteuning op aan te passen, ontstaat ruimte voor maatwerk. De Zorggroep, Woonwenz, Tzorg en Incluzio gaan hierin actief samenwerken. Door het vraaggestuurd werken wordt beter tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoner.

StartbijeenkomstDe komende maanden gaan de initiatiefnemers samen aan de slag met het uitrollen van het project. Na de zomer zullen de eerste concrete resultaten van deze samenwerking merkbaar zijn. Afgelopen donderdag werden de bewoners en samenwerkende zorg- en welzijnspartners voorgelicht tijdens een startbijeenkomst. Een mooie gelegenheid om ook de vrijwilligers eens goed in het zonnetje te zetten. Extra aandacht was er voor vrijwilligster Marian Punt, drijvende kracht achter de vele activiteiten in de Hoeskamer. Zij ontving uit handen van locoburgemeester Frans Schatorjé een waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo voor haar jarenlange inzet voor de bewoners van de Ruysdonck.