Samenwerking innovatie ZEEP


November 2020 - In september zijn drie zorgteams gestart met het innovatie-experiment de ZEEP-koffer. Tijdens dit experiment werken we samen met Knooppunt Centrum voor Gezondheid. We spraken met Eef Bartels, Ergotherapeut / Handtherapeut bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid.

Wat houdt het ZEEP-experiment voor jullie in?
''Vanuit Knooppunt Centrum voor Gezondheid vinden wij het belangrijk dat een patiënt de juiste zorg en behandeling krijgt. Dit zorgt er namelijk voor dat deze patiënt zo zelfredzaam mogelijk is met een optimale kwaliteit van leven. Onze taak binnen dit experiment is om vanuit de ergotherapie en fysiotherapie direct de juiste behandelingen toe te passen op de patiënt bij een zorgvraag. De fysiotherapeut kijkt naar het fysieke functioneren van de patiënt en gaat hiermee aan de slag zodat deze bijvoorbeeld zo goed mogelijk transfers kan maken en fysiek op de been blijft. De ergotherapeut kijkt vooral naar de fysieke omgeving van de patiënt en geeft hierover adviezen zodat de patiënt zich bijvoorbeeld zo goed mogelijk kan wassen (hulpmiddelen, badkamer aanpassingen etc.). Door zowel de ergotherapeut als de fysiotherapeut direct in te schakelen, zorgen wij ervoor dat de patiënt optimaal functioneert binnen een veilige omgeving, zodat de patiënt zo zelfredzaam mogelijk is en passende zorg wordt ingezet.''
Hoe ervaar je dit experiment tot nu toe?
''Tot nu toe zijn wij vanuit Knooppunt Centrum voor Gezondheid alleen maar positief over het ZEEP-experiment! Dit experiment sluit heel goed aan bij onze visie en door deel te nemen aan het ZEEP-experiment dragen wij ook ons steentje bij om de zorg van de patiënten te optimaliseren.''
Welke verwachtingen had je voordat je aan het experiment begon?
''Voorafgaand aan het ZEEP-experiment was het experiment nog heel open. Dit heeft steeds meer vorm gekregen naarmate we meer en meer met elkaar om tafel zijn gaan zitten. Hierdoor is de invulling van het ZEEP-experiment steeds duidelijker geworden en hadden we alle neuzen dezelfde kant op staan.''
Hoe bevalt de samenwerking met De Zorggroep?
''De samenwerking met De Zorggroep bevalt heel erg goed. Wij merken dat de lijnen heel kort zijn. Dit werkt erg prettig omdat we zodoende op korte termijn met de wijkverpleegkundige en de patiënt samen een afspraak kunnen inplannen en direct de juiste zorg kunnen inzetten bij de patiënt.''
Wil je zelf nog iets kwijt?
''Wij kunnen alleen maar lof hebben voor dit experiment. Wij vinden het ontzettend mooi dat de patiënt centraal staat, en dat er bij ieder mens gekeken wordt hoe we de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van iemand kunnen vergroten. We zijn blij om vanuit Knooppunt Centrum voor Gezondheid ons steentje hieraan bij te dragen en zullen dit in de toekomst zeker blijven doen!''
Wat betekent ZEEP nu eigenlijk?
In de ZEEP-koffer zitten hulpmiddelen die:

- De Zelfredzaamheid van de cliënt maximaal ondersteunen;
- De zorgverlening bij de cliënt Effectief kunnen organiseren;
- Medewerkers op een Ergonomische manier laten werken; 
- De Positieve Gezondheid van de cliënt ondersteunen en inzetten op Preventie