Ruimte voor nieuwe bewoners


  
 

Mei 2021 - De coronacrisis in de verpleeghuiszorg is bezworen, maar het volgende probleem dient zich aan: het aantal lege bedden blijft hoog. ,,Mensen op de wachtlijst zeggen vaker nee tegen een aanbod. Ze wachten liever nog wat langer.”

Marc van Ooijen, bestuursvoorzitter De Zorggroep, vertelt over de lege bedden die er momenteel zijn op locaties. ,,Mensen die we bellen dat er een plekje voor hen vrij is, zeggen vaker nee tegen het aanbod. Ze wachten liever nog even.” De reden hiervoor is niet duidelijk. ,,Voor corona werd het aanbod om naar een andere plek te gaan meestal geaccepteerd. Nu is dat duidelijk anders”, vertelt Van Ooijen.

,,Mensen staan niet voor niets op een wachtlijst, ze hebben die intensieve zorg nodig. Nu wordt dat thuis opgevangen door mantelzorgers en thuiszorg, maar het is een kwestie van tijd voordat dat gaat knellen en de situatie onhoudbaar wordt. Dat willen we graag voor zijn.”

Vooral mensen met een lagere zorgzwaarte lijken nu langer te wachten, terwijl dat niet nodig is. Met name voor deze mensen hebben we verspreid over de regio Noord- en Midden-Limburg beddencapaciteit. Dat geldt niet voor alle locaties en we kijken altijd naar een goede match.

Lees het hele artikel in Dagblad de Limburg (let op, het betreft een premium artikel)?

Meer weten over onze zorglocaties? Bekijk onze zorglocaties of vraag naar de mogelijkheden via de klantenservice: klantenservice@dezorggroep.nl