Raad van Toezicht


 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen met verschillende disciplines, kennis en ervaring. Zij houden toezicht op het beleid en het functioneren van De Zorggroep.
 
Postadres Bezoekadres
De Zorggroep De Zorggroep
Raad van Toezicht         Raad van Toezicht
Postbus 694 Hoofdkantoor
5900 AR VENLO Drie Decembersingel 46
5921 AC Venlo-Blerick
T. (077) 355 9544

Drs. E. van Beijsterveldt-Niels (voorzitter)
Expertise: financiën
Bestuurder directeur-bestuurder bij Woonvizier


Prof. Dr. G.L. Leusink
Expertise: bestuur en zorg
Voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate


Dr. D. Zijderveld
Expertise: financiën en bedrijfskunde
Lid Raad van Bestuur Albert Schweitzer Ziekenhuis


Dr. K. Blom
Expertise kwaliteit en veiligheid zorg
Specialist Ouderengeneeskunde bij Stichting De Waalboog

Drs. H.M.H. Bongers-Janssen
Expertise kwaliteit en veiligheid zorg
Revalidatiearts en medisch manager/
directeur van het Revalidatiecentrum van
Sint Maartenskliniek in Nijmegen