Raad van bestuur


 

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar

Raad van bestuur
Marc van Ooijen, MBA-H (voorzitter)
 
Postadres
De Zorggroep
Raad van bestuur
Postbus 694
5900 AR Venlo
 
Bezoekadres
De Zorggroep
Bestuursgebouw
Auxiliatrixweg 35
5915 PN Venlo
 
Secretariaat raad van bestuur
T 077 - 355 9544
E  raadvanbestuur@dezorggroep.nl