Psychomotorische
Therapie (PMT)


 


Psychomotorische Therapie (PMT) is een ervarings- en lichaamsgerichte therapie. Binnen de PMT worden bewegingsactiviteiten gezien als hulpmiddel om doelstellingen in de psychosociale problematiek aan te kunnen pakken. Bij PMT staat het doen en ervaren van bewegingsgerichte activiteiten centraal om zo meer “in het lijf” te komen en minder “in het hoofd” te zitten.

Tijdens de PMT wordt gedrag zichtbaar in het bewegen en worden problemen letterlijk zichtbaar. In de therapie mag worden ervaren hoe dit voelt, is er ruimte voor bewustwording en de mogelijkheid om in een veilige omgeving te ervaren hoe het voelt om dingen “anders” aan te pakken.

Momenteel is de psychomotorische therapeut van De Zorggroep werkzaam voor Jonge Mensen Met Dementie (JMMD) en De Witte Steen te Venlo.