Professionele alarmopvolging wijkverpleging


September 2020 - Per 15 juni 2020 maakt professionele alarmopvolging onderdeel uit van Groene Kruis Wijkverpleging. Professionele opvolging valt voortaan onder de oproepbare zorg binnen onze wijkverpleging. Om deze dienst te (blijven) ontvangen, heeft men een zorgindicatie nodig.

Het directieteam heeft dit besluit genomen vanwege de druk op de wijkverpleging. Door ons te richten op de medisch noodzakelijke wijkverpleging binnen onze regio, zetten we onze zorgprofessionals in binnen de situaties waar dit echt noodzakelijk is. Daarnaast willen we werken aan preventie, gezondheidsbevordering en zelfredzaamheid in de wijk en daarom is het van belang dat de wijkverpleegkundige de klant eerder in beeld heeft dan het moment waarop de alarmoproep gemaakt wordt.

Dit houdt in dat wij particulier enkel nog het abonnement Sociale Personenalarmering bieden. Dit loopt nog steeds via onze Groene Kruis Ledenorganisatie.

Onze wijkverpleegkundigen zijn momenteel huisbezoeken aan het uitvoeren bij abonnees van Professionele Personenalarmering die niet bij ons in zorg zijn. Als het nodig blijkt te zijn, geeft de wijkverpleegkundige een indicatie af zodat professionele alarmopvolging ontvangen kan blijven worden.