Informatie voor professionals over Vakgroep Psychologie

Heeft u vragen?
088 - 610 1950

Binnen De Zorggroep maakt de psycholoog standaard deel uit van het multidisciplinaire behandelteam, waarbij de deskundigheid ligt op het gebied van menselijk gedrag en beleving. De psycholoog is in staat om op methodische en wetenschappelijk onderbouwde wijze een bijdrage te leveren aan de zorg voor de individuele cliënt en zijn naasten, de begeleiding van het zorgteam en het zorgbeleid van de instelling.


De psychologen zijn gespecialiseerd in de psychische zorg voor de oudere mens en voor mensen met een ziekte van de hersenen (zoals een dementie of een beroerte) en lichamelijke ziekten. De psycholoog biedt de cliënt en zijn naaste begeleiding in het omgaan met de gevolgen van deze ziekte of biedt behandeling van psychische aandoeningen die het gevolg hiervan kunnen zijn, zoals angst en depressie. Een belangrijke taak van de psycholoog is het begeleiden en adviseren van medewerkers, zoals verzorgenden en verpleegkundigen en naasten in het omgaan met veranderd of moeilijk begrepen gedrag dat als gevolg van bijvoorbeeld dementie of een beroerte kan ontstaan.