Ouderengeneeskunde

Voor de behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken bij De Zorggroep.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar


De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde zijn deskundig op het gebied van behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken en diagnostiek van aandoeningen. Het gaat om cliënten met verschillende beperkingen en handicaps, zoals neurologische aandoeningen, hart- of longaandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel en dementie. Deze laatste twee groepen betreffen ook jongere cliënten.

Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde