Ouderengeneeskunde

Voor de behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken bij De Zorggroep.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61Dag en nacht bereikbaar


De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde zijn deskundig op het gebied van behandeling van kwetsbare ouderen en chronisch zieken en diagnostiek van aandoeningen. Het gaat om cliënten met problemen van verschillende aard, zoals neurologische, hart- en longaandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel en dementie. Bij deze laatste twee groepen betreft het ook jongere cliënten.

Specialist ouderengeneeskunde
Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde