Medezeggenschap

Raad van bestuur, directie en management zitten regelmatig om de tafel met cliëntenraden, ondernemingsraden en de professionele adviesraad.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Cliëntenraden
Professionele Adviesraad (PAR)