Medezeggenschap

Meedenken, meediscussiëren, meebeslissen. De Zorggroep vindt de inbreng van cliënten, familie, mantelzorgers en medewerkers heel belangrijk.

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61

Raad van bestuur, directie en management zitten regelmatig om de tafel met cliëntenraden, ondernemingsraden, stakeholders en adviesraden.

Cliëntenraden
Stakeholdersoverleg
Verpleegkundig advies (VAR)