Observatieafdelingen
De Zorggroep

Voor een heldere diagnose en advies voor toekomstige woonvorm.

Heeft u vragen?
088 - 610 1755

Bij De Zorggroep bieden we zorg op maat, vertrouwd dichtbij en met oog voor elkaar. Meestal vinden we direct de juiste match tussen een woonzorglocatie en de zorgvraag, wensen en behoeften van een cliënt. Soms komt het voor dat dit nog niet helder is óf is er in de thuissituatie een acute situatie ontstaan. Dan kunnen cliënten tijdelijk op de Observatieafdelingen verblijven bij D’n Horstgraaf of Tollensstraat voor extra observatie en screening. Hierdoor kan Zorgbemiddeling een geschikte woonzorglocatie van De Zorggroep toewijzen en adviseren waardoor cliënten direct de juiste zorg op maat ontvangen.

Observatieafdeling bij D’n Horstgraaf
Op de Observatieafdeling bij D’n Horstgraaf kunnen cliënten met (verdenking van) dementie tijdelijk verblijven, vanuit de volgende situaties:

  • Cliënten vanuit de thuissituatie of een ziekenhuis, waarbij observatie en screening gewenst is om tot een diagnose en advies voor toekomstige woonvorm te komen. Er bestaat een vermoeden dat er sprake is van dementie en dat zeer waarschijnlijk een beschermde woonvorm nodig is. Na het vaststellen van de diagnose wordt de cliënt aangemeld voor overplaatsing naar de woonzorglocatie.
  • Cliënten vanuit de thuissituatie, waar een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie is ontstaan of de mantelzorg is weggevallen. Hierdoor wordt een acute(crisis) opname rechtvaardigt. Er is al sprake van de diagnose dementie.

Observatieafdeling bij Tollensstraat

  • Op de Observatieafdeling bij Tollensstraat kunnen cliënten met een lichamelijke (somatische) aandoening tijdelijk verblijven, vanuit de volgende situaties:
    Cliënten met een (nog onbekende) lichamelijke aandoening vanuit de thuissituatie of een ziekenhuis, waarbij observatie en screening gewenst is om tot een diagnose en advies voor toekomstige woonvorm te komen.
  • Cliënten met een lichamelijke aandoening waar een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie is ontstaan of de mantelzorg is weggevallen, waardoor crisisopname noodzakelijk is.

Met de komst van de Observatieafdelingen maakt De Zorggroep het mogelijk dat de zorgvraag, wensen en behoeften in kaart wordt gebracht bij cliënten waarbij dit nog onduidelijk is. Nadat de extra observatie en screening heeft plaatsgevonden, kan Zorgbemiddeling een geschikte woonzorglocatie adviseren en toewijzen. Passend bij de zorgbehoefte én waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de cliënt. Hierdoor ontvangt de cliënt direct de juiste zorg op maat en worden interne verhuizingen zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien draagt het bij aan de zelfregie van cliënten en werken we meer vanuit Positieve Gezondheid. Doordat niet alleen medewerkers van De Zorggroep, maar óók cliënten en mantelzorgers zelf meer duidelijkheid krijgen in hun eigen zorgbehoefte en passende mogelijkheden. Hierdoor zijn cliënten en mantelzorgers beter in staat om de juiste keuzes te maken en kunnen beter aangeven wat ze nodig hebben.

Het team
Aanmelden voor opname (info verwijzers)
Contact


Waarom De Zorggroep?

7.1

Wij worden gemiddeld met een 7,1 beoordeeld op ZorgkaartNederland