Nieuwe naam voor Zorghotel Roermond


Maart 2022 - Zorghotel Roermond, gelegen naast het Laurentius Ziekenhuis, heet voortaan Revalidatiecentrum Vita Nova. Eigenaar De Zorggroep verwijst met deze naam, die staat voor ‘nieuw leven’, naar de nieuwe fase in het leven van ouderen die komen revalideren na een operatie, botbreuk, hartinfarct of hersenletsel. Zij worden in het revalidatiecentrum ondersteund en begeleid bij het herwinnen van hun zelfredzaamheid zodat ze, eenmaal thuis, weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

“Revalideren is hard werken,” zegt Ankie van Schaik, manager Revalidatiezorg bij De Zorggroep. “Daar past de term ‘zorghotel’ niet meer bij. Want een hotel roept associaties op met een plek waar gasten in de watten gelegd worden en waar hen zo veel mogelijk uit handen wordt genomen. De nieuwe naam is passender. Want in onze visie op revalidatiezorg verwachten we juist dat cliënten zélf actief aan de slag gaan met hun revalidatietraject. We stimuleren hen om, naast de vaste therapiemomenten, zo veel mogelijk de handelingen te oefenen die nodig zijn om thuis weer zelfstandig te kunnen wonen. Denk bijvoorbeeld aan zelf douchen, aankleden, tanden poetsen en een boterham smeren.. Uiteraard zijn we altijd alert op wat elke cliënt nodig heeft en ondersteunen en begeleiden we waar dat nodig is, op de manier zoals cliënten dat van ons gewend zijn. Dat blijft hetzelfde!”

De Zorggroep is gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen. Bij Vita Nova en in de andere revalidatiecentra van De Zorggroep, in Venray en Tegelen, wordt samen met elke cliënt een behandelplan op maat gemaakt, gebaseerd op wensen, behoeften en mogelijkheden. Alles is gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, zodat de cliënt thuis weer zelfstandig kan wonen en leven.