Maatschappelijk werk

Als u verhuist naar of tijdelijk woont in een zorglocatie

Heeft u vragen?
088 - 61 088 61 (klantenservice)

Het verhuizen naar een zorglocatie of een tijdelijke opname is niet altijd gemakkelijk. Een maatschappelijk werker van De Zorggroep kan u begeleiden en ondersteunen bij allerhande zaken of kwesties die verband houden met uw opname of (tijdelijk) verblijf.
De maatschappelijk werkers van De Zorggroep zijn er voor alle cliënten met een indicatie voor behandeling die binnen een zorglocatie van De Zorggroep verblijven en hun naasten. Zij zijn gespecialiseerd in ouderenzorg en geriatrische revalidatiezorg.
 

Welke ondersteuning?
Maatschappelijk werk helpt u en uw naasten bij het in kaart brengen van uw hulpvraag en ondersteunt in het zoeken naar een passende oplossing. Deze hulp heeft als doel uw welzijn en welbevinden te verbeteren. Zowel met vragen van psychosociale aard als met praktische, materiële vragen kunt u bij een maatschappelijk werker van De Zorggroep terecht. Hulp van psychosociale aard kan bestaan uit:

·     Ondersteunen bij het leren omgaan met lichamelijke en/ of geestelijke beperkingen.

·     Ondersteunen bij het aanpassen aan een nieuwe woonomgeving.

·     Bemiddelen bij problemen in de omgang met anderen, bv. naasten of instanties.

·     Leren om gaan met gevoelens, zoals verdriet, schuld, schaamte of boosheid.

·     Ondersteunen bij spanning en veranderende levensomstandigheden.

·     Ondersteunen bij rouw en verlies.


Onze maatschappelijk werkers geven ook informatie, advies en voorlichting bij:

·     vragen of onduidelijkheden over opname, verblijf en ontslag

·     praktische problemen zoals bij huisvesting, aanvraag voorzieningen en financiën

·     het bemiddelen naar een maatschappelijke instantie

·     verwijzing naar en samenwerking met andere hulpverlening zoals de GGZ of Gemeenten.

·     wet- en regelgeving, zoals het indicatiebesluit van het CIZ, eigen bijdrage binnen de Wlz

·     het aanvragen van beschermende maatregelen, zoals mentorschap, onderbewindstelling of onder curatele stelling.


Waarom De Zorggroep?

8.5

Wij worden gemiddeld met een 8.5 beoordeeld op ZorgkaartNederland