Kwaliteit van zorg (en verantwoording)


 

Heeft u vragen?
088 - 6108 861

De visie op ‘samen werken aan kwaliteit’ binnen De Zorggroep beschrijft dat kwaliteit en veiligheid worden gerealiseerd in de directe relatie tussen zorgverlener en cliënt (en diens netwerk). Bestuurders en leidinggevenden faciliteren zorgverleners daartoe. Protocollen en richtlijnen ondersteunen zorgverleners om goede en veilige zorg te bieden die door cliënten en naasten als waardevol wordt ervaren. Naast de beleefde kwaliteit, dienen zorg en diensten ook objectief aan kwantificeerbare normen te voldoen. Voor De Zorggroep betekent dit onder meer het voldoen aan en borgen van landelijke normen en kaders en het bijhouden van alle daaraan gerelateerde registraties.

Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg
Publieksjaarverslag en kwaliteitsverslag
Wet zorg en dwang
Tevredenheidscijfers
Cliëntervaringsonderzoek