Komen wonen bij
De Zorggroep


 


Komen wonen bij De Zorggroep

Als uw verhuisdatum bekend is, maakt een medewerker van de zorglocatie een afspraak voor een kennismakingsgesprek bij u thuis met u en uw familie of mantelzorger(s). Daarbij komt bijvoorbeeld aan de orde welke dingen u belangrijk vindt om te blijven doen en wat uw hobby’s zijn. Onze medewerkers willen u graag leren kennen, zodat zij er voor kunnen zorgen dat u zo veel als mogelijk het leven kunt blijven leiden zoals u dat gewend was.

Zodra u verhuisd bent, wordt met u en uw familie of mantelzorger(s) afgestemd hoe de zorg samen met onze medewerkers inhoud gegeven kan worden. Wat kunt u zelf nog blijven doen en welke taken kunnen uw familie of mantelzorger(s) overnemen? De professionele zorg door De Zorggroep sluit daar dan bij aan.