Gerontopsychiatrie


 


Gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie (ook wel: ouderenpsychiatrie) is zorg voor mensen die (chronische) psychiatrische problemen hebben, zoals stemmings- en angststoornissen. Deze stoornissen gaan vaak gepaard met probleemgedrag. Omdat er naast de psychische klachten meestal ook sprake is van complexe lichamelijke problematiek en/ of dementie, is specialistische zorg van belang.

De begeleiding en behandeling door de gespecialiseerde medewerkers van De Zorggroep worden gekenmerkt door rust, veiligheid en structuur. Voor elke bewoner is er een individueel activiteitenprogramma, dat is afgestemd op zijn levensverhaal. Daarbij worden activiteiten en rustmomenten afgewisseld.

De zorg, begeleiding en behandeling is gericht op het bevorderen en in stand houden van het lichamelijk en geestelijk welbevinden van de bewoners. Een klein team van vaste zorgmedewerkers, behandelaars en vrijwilligers geeft daar invulling aan, samen met familie en mantelzorgers.


Klik hiervoor de folder 'Welkom in Camillus, groepswoningen E' voor gerontopsychiatrie.