Geestelijke verzorging

Voor een persoonlijk gesprek of advies.
 


In bijna alle woonzorgcentra van De Zorggroep is een geestelijk verzorger werkzaam. U kunt bij hem of haar terecht voor een persoonlijk gesprek over levens- en zinsgevingsvragen die u heeft, maar ook bij ethisch/morele vragen.

 

Bij ingrijpende gebeurtenissen komen dit soort vragen op, maar ook bij minder ingrijpende voorvallen. Ook kunt u deelnemen aan groepsgesprekken en in veel woonzorgcentra verzorgt de geestelijk verzorger ook gebedsdiensten. Iedereen is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Klik hier voor onze folder over geestelijke verzorging.

Hoe vraag ik geestelijke verzorging aan?

  1. U heeft geen indicatie of verwijzing nodig.  
  2. Neem contact op met de geestelijk verzorger in uw zorginstelling om een afspraak te maken.