Fanatieke start nieuwe beweegmaterialen dagbesteding


Maart 2021 - Op vrijdag 26 maart vond op de Dagbesteding De Nieuwe Munt in Tegelen de aftrap plaats met nieuwe beweegmaterialen gefinancierd door FNO. De deelnemers hebben zeer fanatiek meegedaan.
Tijdens de aftrap werd gebruik gemaakt van een co-operband (elastische band met weerstand, zie foto beneden) en de boundaloon-set (batjes voor het slaan tegen ballonnen, zie foto boven). Deze activiteiten zijn laagdrempelig in te zetten bij bewegen, individueel of in een groep en ook aan tafel. De deelnemers werden steeds fanatieker en competitiever en hielden goed bij hoe vaak de ballon werd geraakt. Tot slot lokte het benoemen van het linkerbeen en het rechterbeen het uit om een Limburgs liedje te gaan zingen.

Ondersteuning Thuis is bij de dagbestedingen gestart met het thema ‘bewegen en gezonde voeding’. In dit kader is er gebruik gemaakt van een fondsenaanvraag in het programma Klein Geluk van FNO waarmee voor €10.000,- aan materialen aangeschaft kon worden ten behoeve van beweegactiviteiten.

Om de kwetsbare ouderen die gebruikmaken van een van de 14 dagbestedingen van De Zorggroep op een creatieve manier in beweging te krijgen, starten we met actieve beweegmaatwerksessies op de locaties, mogelijk in groepsverband. Omdat we werken vanuit Positieve Gezondheid, leggen we het accent op de mensen zelf; op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Het doel is om ervoor te zorgen dat de ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zijn het creëren van sociale contacten en het bieden van geluksmomenten belangrijke doelstellingen.

De cliënten die deelnemen aan de dagbesteding hebben allemaal een indicatie vanuit WMO of WLZ. Hierdoor kan het zijn dat het budget per cliënt verschilt. Om ervoor te zorgen dat de verschillende dagbestedingslocaties de mogelijkheid hebben om te voorzien in activiteiten, beschikt iedere locatie over een maandelijks budget. Dit is niet toereikend. Aanvullend heeft de uitbraak van het coronavirus ook grote impact op het budget vanwege sluiting van dagbestedingen. Om deze redenen heeft De Zorggroep een fondsenaanvraag bij FNO gedaan die gehonoreerd is.