Corona update


10 maart 2023 - Corona update

Zoals u wellicht in de media gelezen/ gehoord hebt, adviseert het OMT om niet langer een specifiek COVID-19 beleid te voeren. In plaats daarvan wordt het advies om het generieke beleid bij luchtweginfecties te volgen. Dit betekent dat (zelf)testen en isolatie niet langer meer worden geadviseerd. Naar verwachting zal het kabinet vrijdag 10 maart een besluit nemen ten aanzien van dit OMT advies.

De Zorggroep bereidt zich voor op de uitkomsten van dit besluit. Dat betekent dat:

  • De algemene richtlijnen bij luchtweginfecties leidend gaan zijn;
  • Cliënten/bewoners niet meer standaard getest worden en in isolatie gaan bij klachten, maar uitsluitend op indicatie van de behandelend arts.
  • Medewerkers zich bij luchtwegklachten/verkoudheidsklachten niet meer hoeven te testen en bij milde klachten kunnen werken. Gedurende de periode dat ze klachten hebben, dragen medewerkers een mondneusmasker.

Specifieke uitwerking van onze richtlijnen en protocollen op basis van het OMT advies (en het daarbij behorende behandeladvies van Versenso) moet nog plaatsvinden. Dit volgt zo snel mogelijk. Tot die tijd handelen we zoveel mogelijk “in de geest van het OMT- advies”. Daar waar het cliënten/bewoners betreft, stemmen medewerkers af met de behandelend arts.

Verder blijven de algemene hygiëne maatregelen van belang om verspreiding van virussen te voorkomen:

  • Was vaak en goed de handen met water en zeep.
  • Hoest of nies in de elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.