Nieuws hoogwater


  
 

Donderdag 22 juli - 16.00 uur

Alle cliënten van onze locaties IEP in Venlo en Eldershof in Well zijn veilig teruggekeerd naar hun woning. Daar is natuurlijk een klein feestje van gemaakt. De cliënten werden warm onthaald door de medewerkers; alles was goed schoongemaakt, koffie/thee en wat lekkers stond klaar en mooie bloemen op tafel.

Het was een ongekende inspanning van iedereen die geholpen heeft. Zowel binnen Wonen, OD, Thuis als Expertise sprongen medewerkers bij. We hebben het samen voor elkaar gekregen. Ook grote dank aan alle betrokken partijen zoals Veiligheidsregio Limburg en de gemeenten. Tot slot applaus voor alle zorginstellingen die ook geconfronteerd werden met deze watersnood. Mooi om te zien hoe we samen de schouders eronder zetten om kwetsbare burgers ook in deze tijden te helpen.



Maandag 19 juli - 15.00 uur

Het waterpeil in Noord- en Midden-Limburg is gelukkig aan het zakken. Na een goed verlopen evacuatie van onze locaties IEP in Venlo en Eldershof in Well, hebben cliënten en medewerkers een relatief rustig verblijf gehad op tijdelijke locaties elders binnen De Zorggroep. Onze locaties lijken goed door deze crisis te komen. Vooralsnog hebben we het droog gehouden en geen schade opgelopen.

Na overleg met de gemeenten en Veiligheidsregio Limburg hebben we toestemming gekregen om ons voor te bereiden om alle cliënten terug te laten keren naar hun woning. We verwachten dat de cliënten van de IEP in Venlo aanstaande woensdag (21 juli) terug kunnen keren en de cliënten van Eldershof in Well kunnen eind deze week naar huis. Om op een veilige en prettige wijze de zorg van onze cliënten te hervatten, moet eerst nog veel werk verzet worden. Daarvoor zijn enkele dagen nodig.


Zondag 18 juli - 18.00 uur

In Noord- en Midden-Limburg begint het water langzaam te zakken. Vooralsnog zijn er geen locaties met waterschade. In Noord-Limburg is de situatie wel nog kritisch. Maar zo lang de dijken het vol houden, lijken onze locaties goed door de crisis heen te komen. Om de bewoners terug te laten keren naar de IEP in Venlo en naar Eldershof in Well wachten we op een sein van de gemeenten. Omdat ook op de locaties voorbereiding nodig is, zal terugkeer in elk geval niet maandag al mogelijk zijn. 

Voor de medewerkers en cliënten van Thuis zal het de komende dagen nog om aanpassingsvermogen vragen door alle ellende die de watersnood heeft aangericht.

Tot slot: we zijn blij om te zien dat veel medewerkers zich zo inzetten voor het welzijn van onze cliënten in zo’n moeilijke tijden. Chapeau!


Zaterdag 17 juli - 10.00 uur

De cliënten van Eldershof in Well zijn gisteravond goed opgevangen op locaties binnen De Zorggroep. Ze kunnen daar blijven totdat de problemen zijn opgelost. De evacuatie verliep heel soepel, met dank aan familie en naasten. Zij kwamen helpen om spullen hoog te zetten en Eldershof goed achter te laten. We willen dan ook iedereen die geholpen heeft heel erg bedanken!  

Ook de cliënten van de IEP, die gisteren moesten evacueren, hebben een relatief rustige nacht gehad. Op andere locaties in Noord- en Midden-Limburg zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden. Daar waar nodig zijn zandzakken geplaatst en voorbereidingen getroffen.  

Enige ongerustheid was er in Tegelen bij St. Julia en De Nieuwe Munt. Deze stonden op een kaartje van de gemeente om te evacueren. Na zorgvuldig beraad en berekeningen, bleek evacueren gelukkig niet nodig te zijn. Er ligt wel een plan klaar voor als dat alsnog nodig zou zijn. We houden de situatie goed in de gaten en we kunnen indien nodig snel handelen.  


Vrijdag 16 juli - 18.30 uur 

De evacuatie van onze cliënten van de IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie) in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo is goed verlopen. Alle cliënten zijn goed ontvangen in één van onze zorglocaties. Inmiddels starten ze aan het avondeten en gaan ze een rustige en veilige nacht tegemoet.  

In overleg met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is besloten om locatie Eldershof in Well ook te evacueren. Het betreft een preventieve evacuatie. Vanaf 19.30uur worden de bewoners vervoerd naar een veilige locaties elders binnen De Zorggroep.  

Vanwege het snel toenemende waterpeil zet Noord-Limburg zich schrap voor hoogwater. De Zorggroep is in opperste staat van paraatheid. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en zijn voorbereid op passende maatregelen om zo de veiligheid van al onze cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.  


Vrijdag 16 juli - 13.30 uur

Ook in Midden- en Noord-Limburg loopt het waterpeil snel op. We houden de situatie nauw in de gaten. Voor locaties die in een mogelijk risicogebied liggen, worden voorbereidingen getroffen. Indien nodig kunnen we tijdig en zorgvuldig handelen.

Zojuist is in overleg met de betrokken instanties besloten om het VieCuri Medisch Centrum in Venlo volledig te evacueren. Dat betekent dat ook onze cliënten van de IEP (Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie) worden overgebracht naar een veilige locatie van De Zorggroep.

Vooralsnog kunnen onze medewerkers van Thuis hun gewone werkzaamheden uitvoeren. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt met cliënten contact opgenomen en worden afspraken gemaakt.

We begrijpen dat dit veel vragen kan oproepen die we nu nog niet kunnen beantwoorden. Per locatie en per wijkteam wordt de situatie beoordeeld. Daarbij werken we nauw samen de GHOR*. Indien van toepassing worden betrokkenen geïnformeerd.

Bij vragen of onzekerheid kunt u contact opnemen uw vaste contactpersoon. Óf bellen met de klantenservice (088 – 61 088 61). 

*GHOR: De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.