Bestuurders Marc van Ooijen van De Zorggroep (rechts) en Wiel Ploegman van Proteion (links) hebben een intentieovereenkomst tot samenwerking getekend. De samenwerking tussen de twee grootste regionale aanbieders van ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg in de regio te borgen.

“De uitdagingen voor de toekomst zijn zó groot, dat we de handen wel ineen moeten slaan. De intentieovereenkomst houdt in dat we verkennen óf en op welke punten we tot samenwerking komen. En samenwerking betekent niet fuseren. Het gaat om samenwerken ten behoeve van de cliënten en medewerkers. Het betekent: elkaar aanvullen, versterken en ondersteuning bieden.”

Meer informatie is te lezen in de bijlages die hieronder zijn toegevoegd: het persbericht over de samenwerking en het interview dat gehouden is met de twee bestuurders.