Cliëntenraden behartigen bij De Zorggroep op drie niveaus de belangen van iedereen die zorg krijgt: binnen ruim 40 zorglocaties, drie zorgsectoren (wijkverpleging, somatiek, dementie) en op centraal niveau. Veel cliëntenraden (vooral van de zorgsectoren)  zijn op zoek naar nieuwe leden voor vervulling van een vacature of als aanvulling van de bestaande cliëntenraad (CR).

Als lid van een CR overlegt u regelmatig met een leidinggevende van De Zorggroep over zaken als de kwaliteit van zorg en welzijn, de financiële stand van zaken, voeding en veiligheid en de huisvesting van de cliënten. Op lokaal niveau is dat een manager, op sectorniveau is dat een directeur en op centraal niveau is dat de bestuursvoorzitter. Elk CR-lid heeft meestal één of meerdere aandachtsgebieden waar zijn of haar interesse naar uitgaat. 
 
Wie zoeken we?
Mensen die zich betrokken voelen bij mensen die zorg nodig hebben en voor hun belangen op willen komen. Mensen die mee kunnen praten over praktische zaken. Mensen die onze leidinggevenden advies kunnen geven over beleidszaken. Mensen die dit als vrijwilliger willen doen tegen reis- en onkostenvergoeding. Die zoeken we.
 
Wilt u reageren op een vacature? Laat het ons dan snel weten via een e-mail naar raadvanbestuur@dezorggroep.nl. Bellen kan ook: 077 355 9506. 

 

Actuele vacatures dementie kunt u vinden door hier te klikken.